Beste leden,

Het bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia nodigt u uit voor haar eerste Algemene Ledenvergadering van 2019. Deze vergadering zal plaats vinden op maandag 25 februari 2019. De locatie is anders, namelijk op de Hanzehogeschool: De Van Olsttoren, lokaal E0-25/E0-26 op de begane grond, Zernikeplein 7, Zerniketerrein. Bij binnenkomst in het Atrium slaat u direct rechtsaf en loopt u rechtdoor de gang in. De vergadering begint om 19:30 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2.  Mededelingen
  • Vergaderorde (ter informatie)
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 december 2018 (ter vaststelling)
 4. Doorkijk 2019
 5. Cursussen Trainers Niveau drie
 6. Stand van Zaken G.Z. TriVia, oproep nieuwe bestuursleden
 7. Wat verder ten tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting door de voorzitter

De verschillende stukken kunt u terugvinden via de volgend link: https://padlet.com/secretariaat7/feb2019.  De verschillende documenten zullen tijdens de ALV voor de aanwezigen zichtbaar zijn via een groot scherm.

met vriendelijke groet,
Koos Reitsma (enig bestuurslid)