Techniekwedstrijd borstcrawl voor minioren

Na de techniekwedstrijd schoolslag van 31 maart jongstleden, was het twee maanden later alweer tijd voor de tweede techniekwedstrijd van 2019. Deze keer stond de borstcrawl op het programma. Bij een techniekwedstrijd is het niet te bedoeling om zo snel mogelijk te zwemmen, maar om zo mooi mogelijk te zwemmen. Tevens worden de wedstrijden gebruikt om (nieuwe) zwemmers te laten zien hoe een wedstrijd verloopt. Daarvoor wordt er gestart met een officiële wedstrijdstart en wordt er natuurlijk goed gelet op de start, keerpunt en finish. Bij deze wedstrijd waren de zwemmers ingedeeld in drie categorieën, waarbij ze zwommen tegen zwemmers met evenveel ervaring.

De zwemmers begonnen met 10 minuten inzwemmen, waarna ze voor het eerst de borstcrawl in de praktijk mochten laten zien. Nadat alle zwemmers geweest waren, kregen ze inspiratie van een tweetal voorbeelden en hiermee konden ze nog een tweede keer te water gaan om het voorbeeld in de praktijk te brengen. Na afloop hiervan is de borstcrawl ook nog toegepast in een estafette. Afsluitend kregen alle zwemmers een oorkonde en was er een prijsuitreiking in de kantine.

Categorie 1

Categorie 1 zwemmers

In categorie 1 zwommen drie zwemmers. Zij moesten allen 25m (1 baan) borstcrawl zwemmen. Hierin zat dus nog geen keerpunt. De drie zwemmers werden beoordeeld op hun start, slag en finish.

Doordat er maar drie zwemmers waren, waren er ook gegarandeerde podiumplaatsen. Medailles werden uitgereikt aan:

  1. Sasha Lukin
  2. Michelle Musa
  3. Adriaan Geelhoed

Categorie 2

De zwemmers uit categorie 2 waren al iets gevorderder in hun slag. Zij zwommen daarom 50 meter (2 banen). Behalve de start, slag en finish werd er ook gelet op het keerpunt. Werd er een mooi koprol keerpunt gemaakt en netjes in stroomlijn afgezet?

In categorie 2 waren zes zwemmers aanwezig. Op het podium verschenen:

  1. Sara van Dijk
  2. Anna Nauta
  3. Femke Nauta

Omdat de deelname belangrijker is dan de podiumplaats, staan op de foto hiernaast alle zwemmers uit deze categorie.

Categorie 2 zwemmers

Categorie 3

Categorie 3 zwemmers

In categorie drie zaten de meest gevorderde zwemmers. Deze zwemmers hebben allen ook wedstrijdervaring. Daarom werd er ook op de wedstrijdregels gelet. Werd er niet vals gestart en was de onderwaterfase wel volgens de regels? De zwemmers zwommen net als categorie twee, 50 meter (2 banen) en hier werd natuurlijk ook gelet op alle eerder genoemde aspecten. In deze categorie waren de meeste zwemmers aanwezig, namelijk acht.

Hiervan waren voor drie zwemmers een podiumplek:

  1. Ids Harms
  2. Renske van Bloois
  3. Myrthe van den Berg

Ook hier op de foto staan alle zwemmers, ze verdienen het!

Begeleiding

Hoewel we ons met 12 vrijwilligers bij de vorige techniekwedstrijd al rijk mochten rekenen, was de opkomst vandaag nog groter. Voor de begeleiding van de zwemmers, de voorbeelden, het controleren van de zwemslag en keerpunten; Overal stonden mensen klaar. Super bedankt voor de hulp!

Begeleiders