3e ALV van 2018: Woensdag 19 december 2018 vanaf 19:15

//3e ALV van 2018: Woensdag 19 december 2018 vanaf 19:15

3e ALV van 2018: Woensdag 19 december 2018 vanaf 19:15

Geacht lid,

Het bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia nodigt u uit voor haar derde Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaats vinden op woensdag 19 december 2018 in de kantine van het Helperzwembad, Moddermanlaan 40 te Groningen. De vergadering begint om 19:15 uur. De relevante stukken kunt u vinden via https://padlet.com/secretariaat7/19dec2018.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2.  Mededelingen
 3. Vergaderorde (ter informatie)
 4. Automatische Incasso 2019: 10 maandelijkse incasso’s in plaats van 12 maandelijkse incasso’s.
 5. Voorstel benoeming erelid
 6. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juli 2018 (ter vaststelling)
 7. Resultatenrekening 2017 en balans per 31-12-2017, verslag kascommissie.
 8. Verkiezing Kascommissie 2018
 9. Verkiezen bestuursleden
 10. Mogelijkheid opzeggen per mail
 11. Wat verder ten tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door de voorzitter

Ad 6. Kascommissie

De heer Ruigrok en mevrouw Stahlie-Bos vormen de kascommissie 2017. Mevrouw Bak is reserve-lid. Conform de statuten treedt de heer Ruigrok na twee jaren terug.

Ad. 7. Verkiezing bestuursleden.

 • Aftredend en niet verkiesbaar: Gerrit Kaemingk
 • Vacant: Secretaris
 • Vacant: Penningmeester
 • Vacant: lid van het bestuur
 • Vacant: lid van het bestuur

Hierbij dus de dringende oproep aan leden om de vereniging te helpen via een bestuursfunctie.

Afmelden of machtiging

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw afmelden via secretariaat@trivia.nl of een ander lid machtigen om voor u te kunnen spreken. Overeenkomstig de statuten kan een lid, met zijn eigen stem(men) inbegrepen, maximaal twee leden vertegenwoordigen.

Wij hopen u te kunnen begroeten bij onze derde Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur van G.Z. Trivia,

Koos Reitsma

By |2018-12-05T20:00:04+00:00december 5th, 2018|Algemeen|0 Comments

About the Author:

Bestuursvoorzitter G.Z. TriVia

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.