Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

In de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2019 jl. heeft een werkgroep een idee TriVia 2.0 gepresenteerd. Het idee is om G.Z. TriVia bestuurlijk anders te organiseren waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie, dus meer bij de afdelingen komen te liggen. Hoe dit er exact uit komt te zien is nog niet bekent en wordt met een grotere groep vrijwilligers uit alle afdelingen van G.Z. TriVia de komende weken verder uitgedacht en uitgewerkt. Tevens wordt juridisch advies ingewonnen om te zorgen dat hetgeen verzonnen wordt ook ondersteund wordt door eventueel te wijzigen of nieuw op te stellen statuten.

De presentatie Idee TriVia 2.0, gepresenteerd op de ALV is hier te vinden: //docs.google.com/presentation/d/1j3WgS6jDIB-Cq72jmKIp7aAVQaxgNHzc0xnENnTlTrY/edit?usp=sharing

Op maandag 20 mei wordt een derde Algemene Ledenvergadering georganiseerd waarbij de leden van TriVia kunnen besluiten over verder gaan in de door de werkgroep voorgestelde richting en wordt daaraan gekoppeld een werkgroep formeel ingesteld als een interim-bestuur. Tot 20 mei is Koos demissionair voorzitter.

Zoals aangeven wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak binnen TriVia en daarbij transparante en duidelijke communicatie. Tijdens de ALV hebben zich naast de zeven mensen die idee TriVia 2.0 hebben voorbereid, 20 mensen gemeld die mee willen werken aan het verder uitwerken van dit idee. Woensdag 1 mei aanstaande is om 19:30 uur in de kantine van het Helperzwembad is hiervoor een bijeenkomst. Eenieder die wil meedenken kan zich hier melden.