Op maandag 14 oktober 2019 vond er een Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van het Helperzwembad. Bij deze vergadering waren circa 30 belangstellenden aanwezig. In deze vergadering werden de plannen van het nieuwe bestuur gepresenteerd, geformuleerd in het ‘Bestuursconvenant’. Dit convenant is voorafgaand aan de vergadering gemaild naar alle leden.

In de vergadering is gereageerd op één schriftelijke vraag van een afwezig lid en de vragen van de aanwezige leden. Diverse zaken zijn verduidelijkt of naar aanleiding van de vragen aangepast in het convenant.

Daarnaast hebben alle bestuursleden de stand van zaken en de aandachtspunten voor hun afdeling(en) en/of aandachtsgebieden benoemd. Een verslag van de vergadering zal beschikbaar worden gesteld voor de ALV begin 2020.

Door het bestuur en de leden is er gestart met een frisse, positieve, energie. Een trend die het bestuur wil vasthouden in de komende periode.