Dag allemaal,

vandaag vrijdag 25 januari 2019 heeft de inning van de maandelijkse contributie plaatsgevonden. LET OP! Hier is een belangrijk attentiepunt: de incassobedragen zijn in de maand januari anders dan de andere maanden. Dat heeft twee redenen.

De eerste reden is dat we in januari de bijdrage voor de KZNB, de bijdrage voor KZNB Regio Noord, de bijdrage waterpololeden in verband met competitiedeelname en de kosten voor startvergunningen ook incasseren. De automatische incasso is dus niet alleen contributie, maar ook kosten voor de KNZB.

De tweede reden is dat de contributiebedragen met 1,9% inflatiecorrectie zijn verhoogd. Dit is gelijk aan de inflatieverhoging van de KNZB en in overeenstemming met besluit van de ledenvergadering uit het verleden. De maand februari laat weer de normale incassobedragen zien. De aangepaste contributiebedragen zijn te vinden bij de verschillende afdelingen op de website.

Als u vragen heeft over de incasso, dan hebben wij het verzoek om eerst contact op te nemen via penningmeester@trivia.nl en administratie@trivia.nl. Dat bespaart de vrijwilligers van de vereniging een hoop tijd.