Beste leden, ouders en andere betrokkenen,

afgelopen vrijdag is de maandelijkse automatische incasso klaar gezet. De incasso zelf zal maandag 30 juli plaatsvinden. Dit keer geldt het ook voor de leden die jaarlijks het contributiebedrag in een keer betalen. Pas op de ALV van begin juli is de contributie kalenderjaar 2018 vastgesteld. Daarom kon de incasso van de nieuwe bedragen niet eerder plaatsvinden. De contributie geldt voor een jaar (januari-december) in plaats van voor een seizoen.

Omdat de contributie geldt voor een volledig kalenderjaar 2018 betekent dat we de contributie over de reeds verstreken maanden januari-juni 2018 herrekenen en nog incasseren. Het bedrag van deze eenmalige herberekening wordt bij de incassorun van juli geïncasseerd bovenop de contributie van juli. De herberekening vindt naar rato plaats en rekening houdend met lidmaatschap na januari en wijziging van activiteit gedurende deze maanden. Het bedrag van de maandelijkse incasso zal dus deze maand hoger zijn.

Voor A-selectieleden van de afdeling wedstrijdzwemmen, die na zomer via TTS/Werkman zwemmen: afhankelijk van de individuele situatie wordt er voor de periode september 2018-december 2018 gerekend met de lagere trainingsuren, dus dan zal vanaf september 2018 ook een lagere automatisch incasso plaatsvinden.

Voor de afdeling waterpolo geldnog het volgende: de competitietoeslag is voor de junioren met € 10 is verhoogd en voor de senioren met € 15. Deze verhoogde bedragen zullen ook eenmalig worden meegenomen in de incasso van juli. Dat betekent dat de incasso van de maand augustus weer lager zal zijn dan die van de maand juli.

Tenslotte, bijzonder dit jaar is dat het bedrag voor de activiteit Zwemvaardigheid eenmalig behoorlijk verhoogd is. De zweminstructeurs hebben hierover overleg gehad met het bestuur, vervolgens is het voorgesteld aan de ledenvergadering. De ledenvergadering is akkoord gegaan. Jullie kunnen de bedragen terugvinden op de website //www.trivia.nl/vereniging/contributie/. Met de aanpassing van de jaarbedragen wijzigt ook het maandbedrag.

Mocht u hier vragen over hebben wilt u dan aub contact opnemen via penningmeester@trivia.nl. Ook tijdens de zomervakantie zal op z’n tijd de mail gelezen en waar nodig gereageerd worden.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht. We wensen u een goede zomervakantie toe.

een vriendelijke groet namens het bestuur,
Koos Reitsma