Corona maatregelen binnen G.Z. TriVia

Op 15 maart 2020 is bepaald dat sportverenigingen hun deuren moeten sluiten voor onbepaalde duur. Dit als onderdeel van de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 (Corona) virus tegen te gaan. Vanaf 18 mei 2020 mogen alle activiteiten weer opgestart worden. Wel dienen er strenge veiligheids- en hygiëne-eisen in acht te worden genomen. Deze eisen zijn tevens opgenomen in het landelijke protocol verantwoord zwemmen dat de heropening van zwembaden begeleid vanuit de zwembranche. 

Zorg dat je voor je bezoek aan het zwembad op de hoogte bent van deze webpagina. Alle hierop genoemde eisen zullen gehandhaafd worden door onze trainers/instructeurs en de medewerkers van het zwembad. Het niet volgen van deze eisen heeft tot gevolg dat we niet terecht kunnen in het zwembad.

Elke vereniging dient overeenkomstig het eerder genoemde protocol een ‘coronaverantwoordelijke’ aan te stellen. Deze persoon is het aanspreekpunt rond alle maatregelen binnen de vereniging. Binnen G.Z. TriVia is dit Jetze de Groot, te bereiken via j.degroot@trivia.nl.

Voor het verkrijgen van toestemming om weer te gaan zwemmen zijn er plannen ingediend bij Sport050 (eigenaar zwembaden). Deze plannen zijn volledig te lezen via de volgende links:

De informatie op deze webpagina is het laatste bijgewerkt op 3 juni 2020.

Coronamaatregelen

Veiligheids- en hygiëne-eisen

Voor alle bezoekers van onze vereniging

Voor een ieder die onze verenigingsactiviteiten bezoekt (dit omvat onder anderen leden, trainers/instructeurs, ouders) gelden de volgende huisregels:

 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuis-isolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schudt geen handen;
 • Maak gebruik van badslippers.

Voor zwemmende leden

 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. Doe dit met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
 • Je bent alleen welkom op je verenigingsuur en kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd binnen in de accommodatie. Ben je eerder, wacht buiten;
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Trek thuis je badkleding aan. In het zwembad wordt je via een aangegeven route naar het bad geleid. Voordat je de zwemzaal binnen komt, trek je je schoenen uit. In de zwemzaal ontdoe je je van je buitenkleding en stopt deze in een eigen meegenomen tas. De tas wordt vervolgens op een aangewezen plek neergezet.
 • Douche thuis voor en na het zwemmen. Douchen in het zwembad is niet mogelijk;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Na het zwemmen loop je via de aangewezen routing richting de kleedkamer. Er is een maximum aantal personen die in de kleedkamer mogen zijn, daarom kan het verstandig zijn om je (gedeeltelijk) af te drogen in de zwemzaal.
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Begeleiding door ouders/verzorgers

 • Begeleiding (in het zwembad) door ouders/verzorgers is mogelijk voor zwemmers tot en met 12 jaar.
 • Per kind wordt maximaal 1 ouder/verzorger toegelaten tot de accommodatie.
 • Voor de kinderen zijn dezelfde eisen van toepassing die hierboven genoemd zijn onder ‘Voor de zwemmers’;
 • Ouders mogen de kinderen (indien noodzakelijk) begeleiden tot in de zwemzaal. Bij de toegang tot de zwemzaal zijn overschoenen beschikbaar. Tevens is er sprake van een specifieke looproute voor ouders.
 • Tijdens de zwemlessen kunnen ouders gebruik maken van de tribune. Zij dienen het eerder vermelde hierbij in acht te nemen; Eén lid van het gezin en er dient te aller tijden 1,5 meter afstand te worden gehouden tot andere aanwezige personen.
 • Indien een ouder/verzorger gebruik maakt van de tribune, dient hij/zij hier de hele training te blijven zitten en dient hij/zij (indien aanwezig) gebruik te maken van de verplichte looproute.
 • Vijf minuten voor het einde van de les mogen ouders naar beneden komen en hun kinderen meenemen naar de aangewezen kleedruimte.

Aanvullende bevoegdheden voor onze trainers

Onze trainers/begeleiders zijn bij een training aanwezig als vertegenwoordiger namens de club. Zij kunnen vragen van leden beantwoorden en eventueel doorverwijzen.

Desondanks kunnen er situaties voorkomen waarbij onze trainer moet corrigeren op de uitvoering van de gestelde veiligheids- en hygiëne-eisen. Zij doen dit in het belang van de veiligheid en gezondheid van leden en het behoud van de verenigingsbrede toestemming om te blijven zwemmen.

De trainers/begeleiders hebben daarom de bevoegdheid om leden te waarschuwen, te verzoeken het zwembad te verlaten of te weigeren bij een training. Dit laatste geldt ook wanneer een registratie voor de training verplicht is en het betreffende lid nagelaten heeft zich te registreren.

Routing in het zwembad

In het zwembad is een vaste looproute vastgesteld voor leden en de eventueel noodzakelijk begeleidende ouder. Deze looproutes dienen stikt opgevolgd te worden en hier mag niet van af geweken worden.

De routes zijn te vinden via onderstaande links. Zorg dat je vóór bezoek aan het zwembad op de hoogte bent van deze looproutes.

Materiaalgebruik in het zwembad

Vanaf 1 juni 2020 is er een versoepeling doorgevoerd in het gebruik van materialen. Onder materialen wordt verstaan: Zwembadmaterialen (zoals bijvoorbeeld matten, duikgaten, ringen), verenigingsmaterialen (zoals bijvoorbeeld plankjes, pullbouys, zoomers, ballen) en eigen meegenomen materialen. Vanaf 1 juni 2020 staan we het gebruik van alle materialen weer toe. Hiertoe nemen we een aantal voorwaarden op voor veilig gebruik.

Zoals het nu lijkt is het chloorwater uit het zwembad voldoende om de materialen te ontsmetten. Om besmetting via materialen zoveel mogelijk te voorkomen, een aantal tweetal gebruiksvoorschriften:

 • Pak alleen materialen waarvan je zeker weet dat je ze nodig hebt. Informeer desgewenst bij de trainer aan het bad;
 • Dompel materialen voor gebruik eerst kortstondig onder in het zwembad. Doe dit ook weer voordat je de materialen opbergt.