Beste leden en betrokkenen van de verschillende afdelingen (uitgezonder leden van afdeling leszwemmen),

graag informeer ik jullie kort over een inloopavond. Deze vindt plaats aanstaande maandagavond 11 maart 2019 van 19:30 tot 20:30 in de kantine van het Helperzwembad. De koffie en thee is beschikbaar. De inloopavond is bedoeld om betrokkenen vragen te laten stellen over de vereniging en haar afdelingen, input te geven over hoe mogelijk leden meer bij de vereniging te betrekken, maar vooral ook te informeren over de verschillende bestuursfuncties met haar belangrijkste taken.

Op maandagavond 25 februari heeft de eerste ALV van dit jaar plaatsgevonden. Deze ALV was goed bezocht, is rustig en constructief verlopen. Aan de aanwezigen is via verschillende bestanden een inkijk gegeven over de huidige stand van zaken: stabiele ledenaantallen bij de verschillende afdelingen, opbouw badhuur met de verschillende tarieven, uitbesteding van de administratie, verwachting aantallen bij afdeling leszwemmen in verband met lichte daling geboortes in de stad Groningen in combinatie met gegroeide aantal aanbieders leszwemmen, en andere zaken. (De notulen worden nog uitgewerkt. Deze zullen in een later stadium met de leden worden gedeeld).

Ook is aangegeven dat bij de komende ledenvergadering een nieuw bestuur nodig is, aangezien ik na drie jaren terug zal treden. Het minimumaantal om als bestuur goed te kunnen functioneren is drie, het beste en volgens de statuten dient het bestuur vijf leden te hebben. Met vijf personen zijn de taken goed te verdelen, ook is het ‘behapbaar’. Een bestuur is urgent nodig om met ons allen ook volgende seizoen de zwemsport te blijven doen: in mei en juni dient bij Sport050 van Gemeente Groningen de aanvraag badhuur seizoen 2019/2020 te worden gedaan.

Een persoon heeft zich gemeld om mogelijk op administratief gebied (debiteurenbeheer) te helpen. Vanuit afdeling wedstrijdzwemmen is er één persoon die zich gemeld heeft voor een bestuursfunctie.Echter, dit lid zal het niet in zijn eentje kunnen doen. Daarom nogmaals een oproep aan de leden, aan de afdelingen: kom en meld je aub aan.

Bij vragen, opmerkingen of aanmeldingen, laat het aub weten via voorzitter@trivia.nl.