Contributie Masterszwemmen

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of via de maandelijkse termijnen betaald worden. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het contributiejaar. Met ingang van januari 2019 is 1,9% inflatiecorrectie (incl. afronding) toegepast, overeenkomst inflatiecorrectie toegepast door de KNZB en overeenkomstig besluit ALV uit het verleden. Op de ALV van 24 april 2019 is de contributie definitief vastgesteld. Tussen haakjes staat de jaarcontributie van 2018.

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand
Één keer per week trainen € 226 (€ 220) € 18,85
Twee keer per week trainen € 311 (€ 302) € 25,95
Drie keer per week trainen volgt volgt

Afdrachten

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor een bondsafdracht en regiobijdrage te betalen. Beide bedragen worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

De kosten voor een startvergunning zijn alleen van toepassing voor de zwemmers die wedstrijden (willen) zwemmen. De startvergunning is inclusief de bondsafdracht, dus deze zal niet nogmaals los geïncasseerd worden.
Voor de zwemmers die eenmalig in het jaar een wedstrijd willen zwemmen bestaat er een dagstartvergunning. Deze is maar één dag geldig.

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 13,10 Eenmaal per kalenderjaar
Regiobijdrage € 3,80 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning € 48 Eenmaal per kalenderjaar
Dagstartvergunning € 7,00 Kosten zijn per dag