Stukken 2e ALV maandag 2 juli 2018

//Stukken 2e ALV maandag 2 juli 2018

Stukken 2e ALV maandag 2 juli 2018

Beste leden, soms voelt het alsof de Wet van Murphy te vaak van toepassing is. Bijgevoegd vindt u de link naar de stukken voor de 2e Algemene Ledenvergadering van dit seizoen, https://padlet.com/TriVia/2eALV2018. Door ongelukkige samenloop van omstandigheden komt de vaststelling van de jaarrekening  op een volgende ledenvergadering. Deze ledenvergadering willen dan gebruiken om alvast de begroting en de contributie vast te stellen. Ook doen we een dringende oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Het bestuur raakt namelijk helaas onderbezet.

De agenda:

“Geacht lid,

Het bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia nodigt u uit voor haar tweede Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaats vinden op maandag 2 juli 2018 in de kantine van het Helperzwembad, Moddermanlaan 40 te Groningen. De vergadering begint om 19:30 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
  1. Vergaderorde (ter informatie)
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 april 2018 (ter vaststelling)
 4. Resultatenrekening 2017 en balans per 31-12-2017 (ter bespreking) (Evt. Verslag kascommissie)
 5. Begroting 2018 (ter vaststelling)
 6. Contributiehoogten 2018 (ter vaststelling)
  • a) Leszwemmen
  • b) Masterszwemmen
  • c) Synchroonzwemmen
  • d) Trimzwemmen
  • e) Waterpolo
  • f) Wedstrijdzwemmen
  • g) Zwemmen Speciaal
 7. Verkiezen bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Sluiting door de voorzitter

Ad. 7. Verkiezing bestuursleden.
• Aftredend en verkiesbaar: Koos Reitsma (Voorzitter)
• Aftredend en niet verkiesbaar: Emmy in ‘t Veldt (Bestuurslid)
• Vacant: Secretaris
• Vacant: Penningmeester

Afmelden of machtiging
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw afmelden via secretariaat@trivia.nl of een ander lid machtigen om voor u te kunnen spreken. Overeenkomstig de statuten kan een lid, met zijn eigen stem(men) inbegrepen, maximaal twee leden vertegenwoordigen.

Wij hopen u allen op 2 juli te kunnen begroeten bij onze tweede Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur van G.Z. Trivia,
Koos Reitsma

Algemene Ledenvergadering
By |2018-06-25T18:14:26+00:00juni 25th, 2018|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Stukken 2e ALV maandag 2 juli 2018

About the Author:

Bestuursvoorzitter G.Z. TriVia