Bij het Synchroonzwemmen zijn er twee verschillende soorten “wedstrijden”

Techniekwedstrijden

Bij een techniekwedstrijd wordt alleen gekeken naar de verplichte figuren, die gezwommen worden. Je moet vier figuren uitvoeren waarvoor punten kunnen worden behaald. Techniekwedstrijden zijn verdeeld over de categorieën Age-1, Age-2, Junioren en Senioren. Vanaf het Age-1 diploma is er een aantal punten vastgesteld die je moet behalen om je diploma te krijgen. Vanaf dit diploma zwem je op een wedstrijd twee vaste figuren (deze figuren veranderen om de vier jaar) en twee figuren die worden geloot en dus elke wedstrijd kunnen wisselen. Er wordt geloot uit drie groepjes van twee figuren. (N.B. Bij de junioren zijn er vier groepjes).

 

Op deze wedstrijden kun je vanaf het Age-1 diploma ook limieten gaan halen. Dit zijn vastgestelde punten die nog weer hoger liggen dan het aantal punten dat je voor je diploma nodig hebt. Heb je twee keer je limietpunten gehaald, dan mag je naar de Synchrobeat/ NJK/ NK// FRC kwalificatie.

Techniekwedstrijden zijn dus niet voor de aanloopdiploma’s.

Uitvoeringswedstrijden

Een uitvoeringswedstrijd is een combinatie van techniek en muziek. Daarbij wordt vooral gelet op de presentatie. Of de figuren en zwemslagen, die gezwommen worden, passen bij de muziek en of het synchroon gaat, wanneer er met meerdere mensen tegelijk gezwommen wordt. Uitvoeringswedstrijden worden zowel voor de aanloopdiploma´s als voor de Age 1, Age 2, Junioren en Senioren georganiseerd.

 

Bij uitvoeringswedstrijden kan er een solo, duet of groepsnummer worden gezwommen. Een groepsnummer wordt met minimaal vier en maximaal acht zwemsters gezwommen (elk meisje minder dan acht kost echter wel een halve strafpunt).

Regio’s

TriVia is ingedeeld in de Regio Noord, samen met de verenigingen DZ&PC (Drachten), Z&PC De Spatters (Beilen), ZCNF’34 (Oosterwolde), HZ&PC (Heereveen) en Z&PC De Kikker (Emmen).

  • Eens per jaar wordt door de Regio Noord een uitvoeringswedstrijd georganiseerd voor de aanloopdiploma’s, waarbij op muziek diverse nummers worden gezwommen, te weten een solo, een duet en een groepsnummer.
  • Regio Noord organiseert zes Techniekwedstrijden en een Uitvoeringswedstrijd per seizoen voor zwemsters vanaf Age-1. De meisjes vanaf het spagaatdiploma kunnen ook al deelnemen aan één of twee techniekwedstrijden samen met de oudere meisjes. Dit is om alvast ervaring op te doen in het meedoen aan wedstrijden. De categorieën zijn ingedeeld op leeftijd en dus niet op de diploma´s die je hebt. Ben je echter te oud voor een categorie, dan doe je mee in de B categorie.
  • Regio Noord heeft een samenwerkingsverband met Regio Oost.
  • Alle regio’s van Nederland organiseren vanaf Age-1 een gezamenlijke landelijke wedstrijd per categorie.

Daarnaast kan door meisjes die hun limieten gehaald hebben meegedaan worden aan de Nederlandse Kampioenschappen:

  • Synchrobeat: Categorie Age-1 en Age-2
  • NJK: Categorie Junioren;
  • NK: Categorie Senioren;
  • FRC: Categorie Age 2 t/m Senioren.

De trainsters bepalen aan welke wedstrijden een zwemster meedoet en zij bepalen ook op welk niveau iemand meedoet. Voor de aanloopdiploma’s geldt dat ze eerst twee diploma’s moeten hebben gehaald voordat ze kunnen deelnemen aan wedstrijden.