Contact

Binnen G.Z. Trivia zijn zeven afdelingen actief. Daarnaast is er een algemeen bestuur voor de dagelijkse zaken. Op deze pagina wordt puntsgewijs weergegeven met wie u contact kunt opnemen bij welke situatie.

Bij wie kunt u terecht voor welke kwestie?

Contactpersonen

Volledig bestuur

Voor meer informatie over het bestuur zie onze bestuurspagina.

Afdelingen

Vertrouwenspersoon

Bank

IBAN: NL81 RABO 014 25 49 118
BIC: RABONL2U

Algemene contactgegevens