Binnen elke vereniging wordt gewerkt met een contributie. De contributie wordt jaarlijks, op de algemene ledenvergadering, vastgesteld door de leden van de vereniging. Binnen G.Z. TriVia wordt de contributie jaarlijks of maandelijks geïnd. Zij doet dit middels automatische incasso vanaf het bankrekeningnummer NL81 RABO 0142 5491 18.

Heeft u vragen over de contributie(inning), dan kunt u mailen naar ledenadministratie@trivia.nl.

Contributietabel 2018

Categorie Per jaar Per maand Opmerkingen

Synchroonzwemmen

Één keer per week trainen € 298 € 24,85
Twee keer per week trainen € 347 € 28,95

Waterpolo

Dames en heren selectie € 415 € 34,60
Dames en heren niet-selectie € 329 € 27,45
Aspiranten € 295 € 26,60
Pupillen € 281 € 23,45
Recreanten € 169 € 14,10
Plusgroep € 50 € 4,17  Betreft extra toeslag

Wedstrijdzwemmen

0-2 uur per week € 354 € 29,50
2-3 uur per week € 393 € 32,75
3-4 uur per week € 453 € 37,75
4-5 uur per week € 474 € 39,40
5-6 uur per week € 515 € 42,95
6-7 uur per week € 555 € 46,25
7-8 uur per week € 596 € 49,70
8-9 uur per week € 639 € 53,25
9-10 uur per week € 679 € 56,60
10-11 uur per week € 716 € 59,70
11-12 uur per week € 760 € 63,35
Meer dan 12 uur per week € 799 € 66,60
Gastleden* € 50 € 4,17
RTC zwemmers** € 0 € 0 vrijgesteld van contributie

Masterszwemmen

Één keer per week trainen € 226 € 18,85
Twee keer per week trainen € 311 € 25,85

Trimzwemmen

Half uur per week € 173 € 14,45
Drie kwartier per week € 219 € 18,25
Twee keer zwemmen per week € 258 € 21,50

Speciaal zwemmen

Recreatief € 174 € 14,50
Tweemaal recreatief € 228 € 19,00
Diploma € 250 € 20,85
Diploma & recreatief € 303 € 25,25
Diploma & Tweemaal recreatief € 357 € 29,75

Leszwemmen

Half uur SuperSpetters € 240 € 20,00
Drie kwartier SuperSpetters € 292 € 24,70
Twee maal 30 minuten SuperSpetters € 383 € 31,95
Twee maal 45 min + 30 min SuperSpetters € 420 € 35,00
Zwemvaardigheidsdiploma’s € 247 € 20,60
Hogere diploma’s € 185 € 15,45

Bijzondere leden (niet-sportende leden)

Gastleden € 45 Betreft bijdrage per kalenderjaar
Ereleden en leden van verdienste geen
Trainers en lesgevers geen
Bestuursleden geen
Officials geen

Afdrachten 2018

Bondsafdracht € 13,10 Betreft bijdrage per kalenderjaar
Regiobijdrage € 3,80 Betreft bijdrage per kalenderjaar
Startvergunning onder 12 jaar
(inclusief bondsafdracht)
€ 14,90 Betreft bijdrage per kalenderjaar
Startvergunning 12 jaar en ouder
(inclusief bondsafdracht)
€ 48,00 Betreft bijdrage per kalenderjaar
Waterpolocompetitie toeslag junioren € 20 Betreft bijdrage per kalenderjaar
Waterpolocompetitie toeslag jeugd € 40 Betreft bijdrage per kalenderjaar
Waterpolocompetitie toeslag senioren € 60 Betreft bijdrage per kalenderjaar

Toelichting

Alle leden betalen naast hun contributie nog een bedrag aan bondsafdracht en regiobijdrage. De hoogten van beide bijdragen staan in bovenstaande tabel. Met name leden bij speciaal zwemmen, trimzwemmen en diplomazwemmen betalen dan:

  • Contributie + Bondsafdracht + Regiobijdrage.

Leden die meedoen aan officiële KNZB wedstrijden (zoals synchroonzwemmen, masters en wedstrijdzwemmen) betalen naast de regiobijdrage de kosten voor de startvergunning (inclusief Bondsafdracht) met een onderscheid in leeftijd. Als voorbeeld:

  • Contributie + Regiobijdrage + Startvergunning.

Leden die meedoen aan officiële KNZB waterpolowedstrijden betalen naast bovenstaande kosten, ook een bijdrage voor de competitiekosten. Daarin tegen betalen zij (zoals bijvoorbeeld bij wedstrijdzwemmen) geen aparte kosten per wedstrijd. Als voorbeeld:

  • Contributie + Regiobijdrage + Startvergunning + Competitietoeslag.

Buiten bovenstaande kosten dient men rekening te houden met eventuele kosten voor kleding, wedstrijden (niet bij waterpolo), vervoer en dergelijken.