Doelstelling

In de statuten van G.Z. TriVia staat de volgende doelstelling vermeld: De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken.

Verder vermelden de statuten:

“De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven en daarna behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (afgekort KNZB gevestigd te Nieuwegein, onder erkenning van de KNZB als enig besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland. De vereniging is tevens aangesloten bij de Regio Noord van de KNZB.”