G.Z. TriVia wil alle zwemmers het maximale bieden om goede prestaties en met veel plezier de zwemsport uit te oefenen. Om dit prestatiedoel te bereiken en plezier beleven binnen het zwemmen te behouden, wil G.Z. TriVia beschikken over middelen en randvoorwaarden om deze doelen na te streven.

Sportsponsoring, subsidies en fondswerving zijn een belangrijk middel voor het realiseren van optimale omstandigheden binnen G.Z. TriVia. De extra financiële middelen zijn nodig om bijvoorbeeld:

 • Vrijwilligers cursussen te kunnen laten volgen waardoor de vereniging optimaal kan blijven functioneren;
 • Sociale activiteiten van leden mogelijk te maken;
 • Het verbeteren en verfijnen van de zwemtechniek door de aanschaf van materiaal;
 • De kosten van het clubblad zo laag mogelijk te houden;
 • De club representatief naar buiten te kunnen laten treden;
 • De financiële positie veilig te stellen;
 • De top van de afdelingen te faciliteren;
 • Een trainer in dienst te kunnen nemen, die het technisch beleid kan uitdenken en uitvoeren.

De sponsorcommissie

De Sponsorcommissie verzorgt de sponsoring en fondswerving van G.Z. TriVia. Daarnaast vraagt de sponsorcommissie advies van een aantal deskundigen op het gebied van sportsponsoring.

Doelen van de Sponsorcommissie

 • Opstellen en uitvoeren van een sponsorplan
 • Aantrekken van:
  • Sponsoren
  • Sdverteerders
 • Contact onderhouden met bestaande sponsors
 • Signaleren van wensen van de sponsors en adverteerders
 • Verzorgen van informatie en nieuws voor sponsoren op de website
 • Ontwikkelen van ideeën ten behoeve van het eigen aandachtsgebied en de vereniging.
 • Faciliteren en ondersteunen van de afdelingen binnen G.Z. TriVia

Informatie

Richard Meijer
E-mail: voorzitter@trivia.nl.