Wie helpt mee?

De Groninger Zwemsportvereniging “TriVia” is een bekende zwemsportvereniging in Nederland. G.Z. TriVia heeft meer dan 1100 leden, verdeeld over diploma-, master-, synchroon-, trim-, wedstrijdzwemmen en waterpolo. G.Z. TriVia streeft er naar om iedereen op zijn of haar niveau het maximale te bieden. Daarbij ligt het accent op een goede technische en professionele begeleiding. G.Z. TriVia heeft daarom een groot corps van train(st)ers en coaches. Natuurlijk zijn in de vereniging veel vrijwilligers actief als official, organisatie, websiteredactie, etc. Ook bij G.Z. TriVia zijn de bijdragen, die vrijwilligers leveren, onmisbaar. Zonder inzet van vrijwilligers kan G.Z. TriVia niet bestaan.

Wat is het nut van vrijwilligerswerk?

Om het niveau te handhaven en te verbeteren is een constante instroom van nieuwe leden, maar ook van nieuwe vrijwilligers nodig. Vooral door de inzet van de vrijwilligers kunnen honderden mensen van hun sport genieten. Voor ouders van sporters geldt dat ze door vrijwilligerswerk te doen meer betrokken raken met de sport van hun kind en het daardoor ook intensiever gaan beleven.

Wat maakt vrijwilligerswerk leuk?

Bij G.Z. TriVia kunnen vrijwilligers op een breed terrein ingezet worden. Dat betekent dat iedereen iets kan vinden wat hij/zij leuk vindt en waar hij/zij geschikt voor is. Het is ook leuk om, naast de dagelijkse beslommeringen, er iets anders bij te doen. Een uitstekende manier om de zinnen te verzetten. Je krijgt met een nieuwe cultuur, nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe mensen en nieuwe werkzaamheden te maken. Dat maakt het niet alleen leuk, maar ook interessant en leerzaam. Je kunt actief meedenken en meedoen met het begeleiden van de zwemsport. Uw/jouw bijdrage maakt het verschil! Het is leuk, om betrokken te zijn bij uw sport en die van uw kinderen.

Wat krijgen vrijwilligers?

Vrijwilligers bij G.Z. TriVia kunnen rekenen op samenwerking met andere enthousiaste vrijwilligers. Ze worden ingewerkt en begeleid door de al meer ervaren vrijwilligers. Daarnaast heeft iedereen een vast aanspreekpunt binnen de afdeling, waar men op- of aanmerkingen en ideeën kwijt kan. Bestuur en afdelingen maken voor de diverse werkzaamheden draaiboeken en taakbeschrijvingen.

Waaraan moeten vrijwilligers voldoen?

Voor de meeste vrijwilligerstaken geldt: al doende leert men. Speciale kennis of ervaring is niet nodig. Vrijwilligerswerk is leuk en interessant, maar niet vrijblijvend. Vrijwilligers moeten zich richten op het belang van de vereniging en de eigen groep (dus niet op het eigen belang of dat van hun kind). Verder moeten we op elkaar kunnen rekenen. Van alle vrijwilligers wordt daarom verwacht dat ze:

 • Hun afspraken na komen.
 • Hun best doet om hun taak goed te vervullen.

Welke soorten vrijwilligerswerk zijn er?

Hieronder volgt een beknopt overzicht van verschillende soorten vrijwilligerswerk.

 • Bestuursleden
  • Naast specialistische functies als voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er een aantal algemene bestuursleden, die ieder hun eigen aandachtsgebied binnen de vereniging hebben.
 • Commissieleden
  • Voor alle afdelingen zijn er commissies, die zich bezig houden met de organisatie van activiteiten voor deze afdelingen. Denk aan het regelen van de wedstrijden, begeleiden van sporters binnen en buiten het eigen bad en vieringen van feestelijkheden.
 • Technisch kader
  • Voor alle sportafdelingen is een goede technische begeleiding noodzakelijk. Binnen de vereniging zijn diverse trainers actief. G.Z. TriVia biedt ook opleidingsmogelijkheden voor nieuwe trainers/begeleiders.
 • Officials
  • Zowel voor het wedstrijdzwemmen, als waterpolo en ook synchroonzwemmen zijn officials actief, die noodzakelijk zijn voor de wedstrijdbegeleiding. Zonder deze mensen zijn er geen wedstrijden mogelijk.
 • ‘Losse’ vrijwilligers
  • Naast de hierboven genoemde vrijwilligers, die vaste taken hebben, zijn er veel losse vrijwilligers actief die hand- en spandiensten verlenen.

Interesse gekregen?

Meld je aan op secretariaat@trivia.nl of bij de commissie van jouw afdeling!