Afgelopen woensdagavond 1 mei is er een goede, constructieve, druk bezochte meeting over TriVia 2.0 geweest. Belangrijke voortgang is dat de doelstelling van betere bestuurbaarheid, door decentralisatie en meer bevoegdheden/verantwoordelijkheden bij de afdelingen lijkt te passen binnen de originele, reeds bestaande, structuren van G.Z. TriVia. Een eerste visie van Peter Bakker, die aanwezig was bij oprichting van G.Z. TriVia, en ook aanwezig afgelopen woensdag, wijst die richting op. Dit lijkt zeer goed nieuws omdat de aanpassing van juridische structuur, wat omvangrijk werk is, hiermee bespaartd kan worden. In de komende weken blijft bij het uitwerken van plannen deze juridische check een aandachtspunt.

De aanwezige werkgroep leden hebben op basis van een initieel businessplan achter G.Z. TriVia de organisatiestructuur hieruit als basis genomen en hebben deze in de meeting geactualiseerd. De voortgang was zodanig positief en constructief dat er niet alleen over minimale functie bezetting is gesproken, maar ook al over de mogelijke invulling door personen. Dit wel onder voorbehoud dat alle vacante functies in onderstaand figuur ingevuld kunnen worden. Deze functies worden namelijk gezien als de minimale bezetting van het bestuur en de afdelingen eronder die nodig is, om TriVia goed te kunnen besturen. Zie schema*/**

Volgende week donderdag 9 mei om 20.00 uur is in de kantine van het Helperzwembad de volgende bijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt er in minimaal drie werkgroepen nagedacht over de invulling en kaders benodigd voor de decentrale besturing op de hoofdonderwerpen:

1)      Financiën

2)      Ledenadministratie

3)      Badwater huur

De afdeling vertegenwoordigers op deze onderwerpen worden hiervoor uitgenodigd. Maar gelijk aan de eerdere besprekingen is iedereen van G.Z. TriVia van harte uitgenodigd en wordt het zeer gewaardeerd als hij of zij een bijdrage wil leveren.

* Namen in het schema zijn mensen die zichzelf beschikbaar hebben gesteld. Vaststelling en daadwerkelijke aanvaarding komt natuurlijk pas in volgende leden vergadering. Door korte tijd is nog niet iedereen geïnformeerd en daarom zijn de namen niet allemaal al daadwerkelijk in deze communicatie genoemd. Alleen daar waar vacant staat is informeel nog geen naam bekend.

** Belangrijk uitgangspunt is dat er geen wielen opnieuw worden uitgevonden en alle actieve mensen in de afdelingen allemaal behouden blijven en de operatie van G.Z. TriVia blijven voortzetten. Deze mensen zijn niet vergeten, maar eenvoudigweg niet genoemd in bovenstaand schema.