Ambitie en beleid

TriVia waterpolo heeft de ambitie uitgesproken om vanuit de brede familievereniging een topsporttak te ontwikkelen.

Huidige geformuleerde doelstelling is om over ongeveer zeven jaar, met één van beide eerste teams tot de beste 18 teams van Nederland te behoren.

Om deze ambitie te kunnen vervullen, doorloopt de vereniging een aantal fasen, welke elk worden afgesloten met een evaluatie. Op dit moment is de polocommissie bezig met het beleid verder bekend te maken, de organisatie te versterken en de eerste stappen te nemen om deze ambitie te realiseren.

SuperCoach online

TriVia maakt gebruik van een technische leerlijn ondersteund door SuperCoach online, ontwikkeld door Paul Metz