Contributie2018-10-12T12:59:16+00:00

Contributie Waterpolo

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Deze kan in één of in 12 termijnen betaald worden. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het contributiejaar.

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand Bijzonderheden
Dames en heren selectie € 403 € 33,62
Dames en heren niet-selectie € 320 € 26,70
Aspiranten € 287 € 23,90
Pupillen € 273 € 22,76
Recreanten € 164 € 13,66
Plusgroep € 53 € 4,38 Betreft een extra toeslag

Afdrachten en Boetes

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor een bondsafdracht en regiobijdrage te betalen. Beide bedragen worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

De kosten voor een startvergunning zijn alleen van toepassing voor de zwemmers die wedstrijden (willen) zwemmen. De startvergunning is inclusief de bondsafdracht, dus deze zal niet nogmaals los geïncasseerd worden.

Voor de zwemmers die deelnemen aan de waterpolocompetitie geldt een competitietoeslag. Deze toeslag geldt als inschrijfgeld voor de waterpolocompetitie.

Individuele boetes die door de KNZB worden opgelegd, worden door TriVia doorbelast aan het betreffende lid.

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 12,65 Eenmaal per kalenderjaar
Regiobijdrage € 4,70 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (tot 12 jaar) € 14,60 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (12 jaar en ouder) € 47,10 Eenmaal per kalenderjaar
Competitietoeslag jeugd € 40,- Eenmaal per kalenderjaar
Competitietoeslag senioren € 60,- Eenmaal per kalenderjaar
Individuele boetes  € x,- Per incident