Lid worden

Contributie Waterpolo

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of in maandelijkse termijnen betaald worden. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het contributiejaar.

Met ingang van januari 2020 is 2,5% inflatiecorrectie (incl. afronding) doorberekend, overeenkomstig het besluit van een ALV uit het verleden. Op de ALV van 2020 wordt de contributie 2020 definitief vastgesteld.

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand Bijzonderheden
Dames en heren selectie € 426,00 € 35,50
Heren niet-selectie € 339,00 € 28,25
Aspiranten € 303,00 € 25,25
Pupillen € 288,00 € 24,00
Recreanten € 174,00 € 14,50
Plusgroep € 51,00 € 4,25 Betreft een extra toeslag

Opzeggen

Middels het Opzegformulier kunt u 2 maal per jaar aangeven dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Opzeggen is dus per half jaar en niet zoals aanmelden per maand. Formulieren ingeleverd voor 1 juni zullen wij per 30 juni verwerken. Formulieren ingeleverd voor 1 december zullen wij per 31 december verwerken.

 Afdrachten en Boetes

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor een bondsafdracht en regiobijdrage te betalen. Beide bedragen worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

De kosten voor een startvergunning zijn alleen van toepassing voor de zwemmers die wedstrijden (willen) zwemmen. De startvergunning is inclusief de bondsafdracht, dus deze zal niet nogmaals los geïncasseerd worden.

Voor de zwemmers die deelnemen aan de waterpolocompetitie geldt een competitie toeslag. Deze toeslag geldt als inschrijfgeld van de teams voor de waterpolocompetitie.

Individuele boetes die door de KNZB worden opgelegd, worden door TriVia doorbelast aan het betreffende lid. De penningmeester van het bestuur stuurt daartoe de rekening en stelt de commissie daarvan ook op de hoogte. Kosten in rekening gebracht door verenigingen doordat teams wedstrijden te laat hebben afgezegd, worden door belast aan het betreffende team. Aanvoerders of teammanager draagt zorg voor verrekening met de teamleden.

Bezwaar tegen een boete schriftelijk via verenigingsportal door polosecretaris

KNZB Artikel L 15 Schriftelijke of mondelinge behandeling

De aangeklaagde heeft ook het recht van schriftelijk verweer bij de tuchtcommissie en dit verweer dient uiterlijk op de dag van de zitting, vóór 12.00 uur, ontvangen te zijn. Het verweer dient uitsluitend te worden ingediend via het verenigingenportal (optie Tuchtzaken) van de vereniging waartoe de aangeklaagde behoort

Nadat een tuchtzaak tegen een lid is aangemaakt, op basis van het scheidsrechtersrapport, wordt deze vrijwel direct naar de vereniging gestuurd.

In de kennisgevingsbrief wordt vanaf heden voor een aantal wangedragingen direct een voorgenomen straf aangekondigd.

Dit is de straf die zal worden uitgesproken indien er géén verweer wordt gevoerd.

Deze straf is lager dan de straf die de tuchtcommissie zal hanteren als uitgangspunt bij de weging van de feiten. De volledige straftabel is te vinden op de website:

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/tucht__beroeps__en_protestzaken/

Bij zwaardere wangedragingen (zie straftabel welke dit betreffen) is er geen sprake van een voorgenomen straf en blijft het proces zoals het nu is.

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 13,45 Eenmaal per kalenderjaar
Regiobijdrage € 3,85 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (tot 12 jaar) € 15,25 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (12 jaar en ouder) € 49,20 Eenmaal per kalenderjaar
Competitietoeslag junioren / jeugd € 20 (jr)

€ 40,- (jgd)

Eenmaal per kalenderjaar
Competitietoeslag senioren € 60,- Eenmaal per kalenderjaar
Individuele boetes  € x,- Per incident, zie KNZB reglement
Doorbelasting badhuur bij te laat afzeggen uitwedstrijden  € x,- Bij niet tijdig afzeggen uitwedstrijden