Regels en afspraken Jury- en Kantinedienst

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jury en kantine rooster waarmee de waterpolo leden en ouders zorgdragen voor bezetting van jurytafel en kantine tijdens en rond de waterpolo wedstrijden.

Aan het begin van het seizoen wordt aan de hand van het speelschema een jury en kantine rooster opgesteld. In dit rooster is aangegeven welk team wanneer jury of kantine dienst heeft. De aanvoerders en teammanagers verdelen de jury en kantine diensten over de spelers en in geval van jeugd onder de 16, over de ouders van het betreffende team. Gedurende het seizoen houden zij het rooster up to date. Een instructie hiervoor is beschikbaar.

Afspraken kantinedienst G.Z. TriVia

Update: sept. 2017
Informatie over de gang van zaken betreffende de kantinediensten op speeldagen en op de trainingsdagen.
De afspraken zijn:

 • Alle spelende leden van 16 jaar en ouder draaien één of meerdere kantinediensten per jaar.
 • De kantinedienst begint altijd eerder dan de eerste wedstrijd. Net als bij het jureren geldt dat je
  10 minuten van te voren aanwezig bent.
 • Meld je bij de jurytafel dat de kantine open is en zorg er altijd voor dat er goed gezorgd wordt
  voor de scheidsrechters.
 • Voor iedere lid die een kantinedienst draait, geldt dat men gratis koffie en thee mag gebruiken.
  Alle andere drankjes en eten zijn voor eigen rekening en moet dus gewoon via de kassa betaald
  worden. Indien men langer dan 3 uur kantinedienst heeft, is het toegestaan om één blikje
  frisdrank te nemen. Eten moet te allen tijde zelf betaald worden.
 • Scheidsrechters hebben bij aankomst recht op koffie of thee en per wedstrijd recht op 1 drankje. Deze komen op rekening van de afdeling waterpolo.
 • Drank en eten niet mee naar buiten genomen, ook al is dit betaald. Dit om slechte beeldvorming
  en eventuele “praatjes” te voorkomen.
 • Mensen die geen kantinedienst hebben worden niet toegelaten achter de kantine. Tenzij dit door
  dienstdoende kantinedienst is gevraagd bij calamiteiten.
 • Op rekening consumeren is niet toegestaan. Er moet direct afgerekend worden.
 • Elk drankje/snack dient in de kassa te worden ingevoerd. Dit teneinde controle op een sluitende
  financiële en voorraad administratie.
 • Er wordt verwacht dat kantinedienst in de gaten houdt dat de kantine er netjes uit ziet. Richtlijnen hiervoor hangen in de keuken.
 • Er altijd minimaal 1 persoon in de kantine aanwezig is tijdens de bardiensten
 • Er altijd minimaal 2 personen tijdens de shift aanwezig is in het Helperbad.
 • De kantinedienst kun je pas beëindigen indien er een goede overdracht heeft plaatsgevonden.
  Wanneer de kantinedienst wordt overgenomen door een ander team, zorg je er voor dat je alles
  schoon en netjes achterlaat voor de volgende kantineshift.
 • De kantinediensten staan vermeld op de site. Zie: http://www.trivia.nl/waterpolo/jury-en-kantinerooster/
 • Kantinediensten worden gelijk aan de jurytafel ingedeeld via de aanvoerders van je team. 1 keer per jaar wordt rooster gemaakt en ieder team moet een bepaald tijdslot invullen. De aanvoerder bepaald welke spelersnamen ingevuld worden en houdt het rooster bij wijzigen up to date.
 • Je krijgt geen apart bericht voorafgaand aan het bardienst draaien. via de TriVia site of via de aanvoerder krijg je bericht over de indeling.
 • De vertegenwoordigers van de dames-, heren- of jeugdteams zorgen er voor dat mensen ingewerkt worden. Wanneer dit niet lukt dan kun je de kantinecoördinatoren (Hanny of Jetze), via kantine@trivia.nl, hiervoor benaderen.
 • Als je niet kunt moet je zelf voor vervanging zorgen. Het is voor ons, organisatorisch gezien, niet mogelijk om op korte termijn vervanging te regelen. Uit ervaring is het moeilijk om mensen binnen korte tijdbestek te vinden voor een bardienst. Bij calamiteiten kun je je melden bij je aanvoerder.
 • Indien er niemand aanwezig is en er niemand is om af te lossen sluit je de kantine af.
 • Leden jonger dan 18 jaar mogen niet zelfstandig achter de kantine.
 • Aan alle personen onder de 18 jaar mag geen alcoholische dranken verkocht worden en gebruik van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan.
 • Er is bij aanvang van de eerste kantinedienst altijd een beginbedrag aanwezig in de kassa en na afloop van de laatste kantinedienst wordt de kassa inhoud afgestort in de daarvoor bestemde kluis.

Afspraken jurydienst TriVia

Update: aug. 2016
De afspraken zijn:

 • Ben op tijd aanwezig. 10 minuten voor aanvang en 20 minuten indien de jurytafel opgebouwd
  moet worden.
 • Bestaat uit 3 juryleden die allen een W-bevoegdheid hebben.
 • Regelt zijn eigen volwaardige vervanging, indien zij niet kunnen (dit geldt voor teams en
  spelers).
 • Gedraagt zich serieus en professioneel (ook bij de lagere teams) en maakt zich duidelijk
  kenbaar bij de scheidsrechters.
 • Zorgt dat de scheidsrechters voorzien worden van drinken uit de kantine wanneer er geen
  drinken wordt aangeboden vanuit de kantine.
 • Zorgt voor een schone en nette jurytafel. Dus lege blikjes, ploegopgaveformuliertjes e.d.
  worden direct na de wedstrijd opgeruimd en blijven niet liggen voor de laatste jury.
 • Bouwt de jurytafel op en af indien het als eerste en of laatste jureert in een speelweekend.
 • Tracht de wedstrijd op tijd te laten beginnen en te eindigen. Als de wedstrijd later begint dan
  in het rooster staat (bijv. omdat de vorige scheidsrechter werd beoordeeld) laat de
  jurysecretaris hiervan door de scheidsrechter een aantekening maken op het
  wedstrijdformulier (dit kan een boete voorkomen).
 • Attendeert de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd op eventueel niet meegespeelde
  spelers.
 • Verlaat de tafel pas als de handtekeningen gezet zijn en alles netjes wordt achter gelaten.
 • Betaalt door de KNZB of het district opgelegde boetes, die voortkomen uit fouten of
  nalatigheid van de jury (team).
 • Na afloop van de wedstrijden zorg je er voor dat de jurytafel netjes in het natte hok staat
  zodat ook andere leden hier geen hinder van hebben en berg je de tablet incl. lader in de
  kluis op.