Contributie Wedstrijdzwemmen

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of via  automatische incasso termijnen betaald worden. Binnen de afdeling wedstrijdzwemmen is deze contributie ingedeeld op het aantal uren dat men per week zwemt.  De coördinatoren geven per maand of per twee maanden de stand van zaken door aan de ledenadministratie van de afdeling, zodat wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. De periodiek trainingsuren in het 50 meter bad te Drachten tellen met voor twee uren in de week. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het contributiejaar. Met ingang van januari 2019 is 1,9% inflatiecorrectie (incl. afronding) doorberekend, overeenkomst inflatiecorrectie toegepast door de KNZB en overeenkomstig besluit ALV uit het verleden. Op de ALV van 24 april 2019 is de contributie vastgesteld. Tussen haakjes staat de jaarcontributie van 2018.

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand
0 tot en met 2 uur € 354 (€ 319) € 29,50
2 tot en met 3 uur € 393 (€ 354) € 32,75
3 tot en met 4 uur € 453 (€ 408) € 37,75
4 tot en met 5 uur € 474 (€ 427) € 39,50
5 tot en met 6 uur € 515 (€ 464) € 42,95
6 tot en met 7 uur € 555 (€ 500) € 46,25
7 tot en met 8 uur € 596 (€ 537) € 49,70
8 tot en met 9 uur € 639 (€ 575) € 53,25
9 tot en met 10 uur € 679 (€ 611) € 56,60
10 tot en met 11 uur € 716 (€ 645) € 59,70
11 tot en met 12 uur € 760 (€ 684) € 63,35
Meer dan 12 uur € 799 (€ 719) € 66,60
Gastleden* € 50 € 4,17
RTC zwemmers** Vrijgesteld van contributie

*Gastleden: Dit zijn zwemmers die niet trainen bij G.Z. TriVia, maar wel namens G.Z. TriVia uitkomen bij wedstrijden.
**RTC zwemmers: Dit zijn zwemmers die volledig trainen bij een RTC van de KNZB en bij wedstrijden uitkomen voor ‘G.Z. TriVia’ of ‘RTC – TriVia’.

Extra toelichting: Zwem je bijvoorbeeld twee uur en een kwartier, dan betaal je in principe € 354 op jaarbasis. Zwem je drie uren per week, dan betaal je ook in principe € 325 op jaarbasis. Zwem je 6,5 uur per week, dan betaal je in principe € 510 op jaarbasis. Zwem je bijvoorbeeld zes uren in Groningen en periodiek twee uren in Drachten, dan zwem je voor de contributieberekening voor acht uren in de week, met een contributie op jaarbasis van € 547.

Afdrachten

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor een bondsafdracht en regiobijdrage te betalen. Beide bedragen worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

De kosten voor een startvergunning zijn alleen van toepassing voor de zwemmers die wedstrijden (willen) zwemmen. De startvergunning is inclusief de bondsafdracht, dus deze zal niet nogmaals los geïncasseerd worden.
Voor de zwemmers die eenmalig in het jaar een wedstrijd willen zwemmen bestaat er een dagstartvergunning. Deze is maar één dag geldig.

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 13,10 Eenmaal per kalenderjaar
Regiobijdrage € 3,80 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (Tot 12 jaar) € 14,90 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (12 jaar en ouder) € 48,00 Eenmaal per kalenderjaar
Dagstartvergunning € 7,00 Kosten zijn per dag