Contributie Zwemmen Speciaal

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of in maandelijkse termijnen (automatische incasso) betaald worden. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het contributiejaar. Met ingang van januari 2019 is 1,9% inflatiecorrectie (incl. afronding) doorberekend, overeenkomst inflatiecorrectie toegepast door de KNZB en overeenkomstig besluit ALV uit het verleden. Tussen haakjes staat de jaarcontributie van 2018.

Wanneer je gebruik maakt van de betaling via Stichting Leergeld of via Jeugdfonds Sport, geef dit aub aan op het aanmeldformulier.

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand
Recreatief (zondag òf dinsdag) € 174 (€ 171) € 14,50
Tweemaal recreatief (zondag en dinsdag) € 228 (€ 224) € 19
Diploma (alleen op zondag) € 250 (€ 245) € 20,85
Diploma (zondag) & Recreatief (zondag òf dinsdag) € 302 (€ 297) € 25,25
Diploma (zondag) & 2x Recreatief (zondag en dinsdag) € 357 (€ 350) € 29,75

Afdrachten

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor een bondsafdracht en regiobijdrage te betalen. Beide bedragen worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

Het diplomageld is enkel van toepassing tijdens het diplomazwemmen.

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 13,10 Eenmaal per kalenderjaar
Regiobijdrage € 3,80 Eenmaal per kalenderjaar
Diplomageld € 7,50 Bij het diplomazwemmen