Update 31 maart 2020:

Heden avond zijn de bestaande maatregelen verlengd tot dinsdag 28 april. Morgenavond overlegt het bestuur en zij zal donderdag met een uitgebreidere reactie geven, welke invloed dit heeft op de vereniging.

Update 24 maart 2020:

Gisterenavond zijn de bestaande maatregelen verscherpt door het kabinet.

De KNZB heeft hierop laten weten alle lopende competities te stoppen en alle wedstrijden van het seizoen 2019-2020 af te lassen. Hiermee is voor waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen (op het gebied van wedstrijden) het seizoen afgelopen. Eventuele ingeplande wedstrijden komen derhalve te vervallen.

Het bestuur van G.Z. TriVia is druk in gesprek met externe partijen welke gevolgen dit heeft voor de vereniging. Hoewel er maatregelen zijn afgekondigd tot 1 juni, is het nog onduidelijk wat er met sportverenigingen gebeurd (immers: scholen zijn op dit moment nog gesloten tot en met 6 april). Daarnaast overlegt zij met de zwembaden in Haren, Groningen en Drachten over haar badhuur. Zodra deze overleggen afgerond zijn, kan het bestuur pas verder communiceren naar leden over het gebied van trainingen en contributies.

Als laatste heeft de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond een bericht gepubliceerd over de impact op de zwemwereld. Dit bericht is hier te lezen.

Update 21 maart 2020:

Door toedoen van het COVID-19 (Corona) virus is de Poiesz Jeugd Sponsoractie gestopt, waarmee eveneens de deelname van G.Z. TriVia aan deze actie is beëindigd. De volledige berichtgeving is hier te vinden.

Update 15 maart 2020:

Op last van de regering zijn sportverenigingen gesloten tot en met maandag 6 april 2020. De eerder gecommuniceerde periode wordt daarmee met één week verlengd. Tevens heeft Sport050 vandaag laten weten haar zwembaden te sluiten, wij kunnen hierdoor ook niet beschikken over de accommodaties waarin wij onze activiteiten houden.

De kantine van G.Z. TriVia is eveneens gesloten en door de verlenging vervalt ook de thuiswedstrijd van wedstrijdzwemmen op zaterdag 3 april aanstaande.

Het bestuur van G.Z. TriVia houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal via deze pagina waar nodig updates delen. Daarnaast zullen alle leden uiterlijk 30 maart een mail ontvangen met de stand van zaken en de (op dat moment) bekende verlenging van de maatregelen.

Update 12 maart 2020:

Het bestuur van G.Z. TriVia volgt onverminderd de richtlijnen van de KNZB (d.d. 12 maart 2020) die zijn opgesteld naar aanleiding van het advies van het RIVM en de regering inzake het COVID-19 (Corona) virus. Alle trainingen, zwemlessen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten zullen daarom tot en met 31 maart komen te vervallen. Eventuele updates hierover volgen op deze pagina.

Dit omvat ook de geplande ALV op maandag 16 maart, de pubquiz (masters) op 20 maart, het proefzwemmen (leszwemmen) op 21 maart en het diplomazwemmen (leszwemmen) op 28 maart.

Update 10 maart 2020:

Informatie Corona TriVia

Eventuele nadere updates worden op deze pagina gepubliceerd.